WAARSCHUWING
RICHTLIJNEN CORONAVIRUS (COVID-19)
 
Beste Patiënt,
 
Vanaf 4 mei zullen we onze raadpleging voorzichtig heropstarten.
 
Wij willen absolute voorrang geven aan eenieders veiligheid en de verspreiding van het Coronavirus vermijden. Daarom nemen we onderstaande maatregelen om U en onszelf te beschermen tegen het risico van besmetting.
 
1. Indien u zich zelfs maar een beetje ziek voelt of indien mensen uit uw  omgeving ziektesymptomen vertonen, gelieve NIET te komen naar de  consultatie maar uw afspraak uit te stellen.
 
2. We willen de wachtzaal zo leeg mogelijk houden, daarom :
 
  • Kom NIET TE VROEG.
  • Kom ALLEEN of ten hoogste met 1 begeleidende persoon
  • Breng GEEN KINDEREN mee, behalve indien zij de patiënt zijn. Andere kinderen kunnen niet meekomen
 
3. Bij het binnenkomen zal gevraagd worden de HANDEN TE ONTSMETTEN
 
4. Gelieve een MONDMASKER te voorzien, indien u geen eigen masker heeft dan zullen we dit voor u voorzien.
 
5. We laten enkel betaling met BANCONTACT toe.
 
Door de opgelegde veiligheidsmaatregelen strikt te volgen, zullen we minder patiënten per dag op raadpleging zien en zal de wachttijd vermoedelijk oplopen. Dringende patiënten krijgen voorrang.
 
Wij hopen op uw begrip en medewerking voor deze maatregelen.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Team praktijk Meihof

 

Secretariaat mailen

Aangepast op 3 mei 2020

Dr. Jan Van Looveren

oogarts

03-458 77 01

Dr. Marlies Weyns

oogarts

03-458 77 01

Praktijk Meihof

Hovestraat 89, 2650 Edegem
Email: info@praktijkmeihof.be
Dermatoloog: 03-4586950
Oogartsen: 03-4587701

Copyright © 2020 Praktijk Meihof

a